Vụ VN Pharma: 3 lãnh đạo, chuyên viên của Cục Quản lý dược đã bị xử lý

Ông Phan Công Chiến, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Cục quản lý Dược.
Ông Phan Công Chiến, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Cục quản lý Dược.
Ông Phan Công Chiến, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Cục quản lý Dược.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM