Vụ án VNPharma: Thêm một dấu ấn cải cách cách xử…

Bước ngoặt tại vụ xử khi cựu chủ tịch VnPharma Nguyễn Minh Hùng bị bắt giam tại tòa (ảnh: Huỳnh-Bắc).
Bước ngoặt tại vụ xử khi cựu chủ tịch VnPharma Nguyễn Minh Hùng bị bắt giam tại tòa (ảnh: Huỳnh-Bắc).
Bước ngoặt tại vụ xử khi cựu chủ tịch VnPharma Nguyễn Minh Hùng bị bắt giam tại tòa (ảnh: Huỳnh-Bắc).