Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Có thể xem xét 3 tội danh

Y Nhiêu bị bà Hà tra tấn bằng cách dùng kìm bẻ răng. Ảnh MT
Y Nhiêu bị bà Hà tra tấn bằng cách dùng kìm bẻ răng. Ảnh MT
Y Nhiêu bị bà Hà tra tấn bằng cách dùng kìm bẻ răng. Ảnh MT