Vụ chìm tàu không được chi trả bảo hiểm: Không đủ điều kiện, tại sao vẫn bán bảo hiểm?

Ngư dân Trần Còn cho biết, giấy yêu cầu bảo hiểm không phải do ông ký. Ảnh: PV
Ngư dân Trần Còn cho biết, giấy yêu cầu bảo hiểm không phải do ông ký. Ảnh: PV
Ngư dân Trần Còn cho biết, giấy yêu cầu bảo hiểm không phải do ông ký. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top