Vợ đánh ghen lột đồ, trộn nước mắm và bột ớt xát người bồ nhí ngay giữa đường