Vietnam Airlines nội địa hóa hoàn toàn công tác huấn luyện chuyển loại phi công máy bay A320/321