Về vùng "rốn lũ" Quảng Điền

Vùng "rốn lũ" Quảng Điền vẫn còn ngập trong nước, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Đây là trận lũ rất lớn chỉ sau trận lũ năm 1999. Ảnh: NĐT
Vùng "rốn lũ" Quảng Điền vẫn còn ngập trong nước, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Đây là trận lũ rất lớn chỉ sau trận lũ năm 1999. Ảnh: NĐT
Vùng "rốn lũ" Quảng Điền vẫn còn ngập trong nước, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Đây là trận lũ rất lớn chỉ sau trận lũ năm 1999. Ảnh: NĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM