Về nơi định cư tộc người lang bạt khắp trời Tây Bắc

Vào năm 2008, trẻ em dân tộc La Hủ ở xã Pa Ủ (Mường Tè) đi rừng còn bôi đất vào mặt ngụy trang như thổ dân ở một quốc gia Châu Phi xa xôi.
Vào năm 2008, trẻ em dân tộc La Hủ ở xã Pa Ủ (Mường Tè) đi rừng còn bôi đất vào mặt ngụy trang như thổ dân ở một quốc gia Châu Phi xa xôi.
Vào năm 2008, trẻ em dân tộc La Hủ ở xã Pa Ủ (Mường Tè) đi rừng còn bôi đất vào mặt ngụy trang như thổ dân ở một quốc gia Châu Phi xa xôi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top