Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vào bờ sớm một ngày, ngư dân mòn mỏi chờ hơn 1 năm để được hỗ trợ