Vào bờ sớm một ngày, ngư dân mòn mỏi chờ hơn 1 năm để được hỗ trợ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM