Va chạm với xe container biển đỏ, hai sinh viên thương vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn