Ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: NCHMF
Lên top