Từ vụ thu hồi mì Hảo Hảo: Việt Nam nên đưa ra quy định về hàm lượng EO

Bao bì 2 sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam nằm trong danh sách thu hồi của FSAI.
Bao bì 2 sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam nằm trong danh sách thu hồi của FSAI.
Bao bì 2 sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam nằm trong danh sách thu hồi của FSAI.
Lên top