Dân mạng hào hứng chờ... muối chấm trong mì Hảo Hảo được bán lẻ

Sản phẩm mới muối chấm Hảo Hảo tôm chua cay cho các Nhà phân phối từ ngày 9.4 và nhà phân phối bán ra từ ngày 13.4.
Sản phẩm mới muối chấm Hảo Hảo tôm chua cay cho các Nhà phân phối từ ngày 9.4 và nhà phân phối bán ra từ ngày 13.4.
Sản phẩm mới muối chấm Hảo Hảo tôm chua cay cho các Nhà phân phối từ ngày 9.4 và nhà phân phối bán ra từ ngày 13.4.
Lên top