Từ hôm nay, bán xe không cần phải thông báo tới cơ quan công an

Từ hôm nay, 12.2, việc mua bán xe sẽ không cần phải thông báo tới cơ quan công an như trước. Ảnh minh họa.
Từ hôm nay, 12.2, việc mua bán xe sẽ không cần phải thông báo tới cơ quan công an như trước. Ảnh minh họa.
Từ hôm nay, 12.2, việc mua bán xe sẽ không cần phải thông báo tới cơ quan công an như trước. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top