Truy tìm nguyên nhân vụ đường sụt khiến xe buýt “lọt hố”

Đường sụt khiến xe buýt bị lọt hố.
Đường sụt khiến xe buýt bị lọt hố.