Trung tá Công an lập văn phòng đào tạo lái xe chui chờ án kỷ luật

Văn phòng "chui"  đã đổi tên thành Cty TNHH MTV Đào tạo lái xe An Ninh Gia Lai để đánh lừa khách hàng. Ảnh Đình Văn
Văn phòng "chui" đã đổi tên thành Cty TNHH MTV Đào tạo lái xe An Ninh Gia Lai để đánh lừa khách hàng. Ảnh Đình Văn
Văn phòng "chui" đã đổi tên thành Cty TNHH MTV Đào tạo lái xe An Ninh Gia Lai để đánh lừa khách hàng. Ảnh Đình Văn
Lên top