Trên 87,77 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 89,9% dân số

Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: CQBH
Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: CQBH
Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: CQBH
Lên top