Trên 1,2 tỉ đồng hỗ trợ các chủ đò tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động

Đại diện doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phát tiền hỗ trợ cho các chủ đò. Ảnh: NT
Đại diện doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phát tiền hỗ trợ cho các chủ đò. Ảnh: NT
Đại diện doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phát tiền hỗ trợ cho các chủ đò. Ảnh: NT
Lên top