VinaPhone miễn cước truy cập app NCOVI, hỗ trợ người dân khai báo y tế

Người dân cập nhật thông tin sau khi tải ứng dụng nCovi.Ảnh: CH
Người dân cập nhật thông tin sau khi tải ứng dụng nCovi.Ảnh: CH
Người dân cập nhật thông tin sau khi tải ứng dụng nCovi.Ảnh: CH
Lên top