Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trao bằng khen cho các ngư dân dũng cảm cứu người ở Hoàng Sa