Trao bằng khen cho các ngư dân dũng cảm cứu người ở Hoàng Sa