Trao 1.000 suất quà cho người dân huyện Thạch Thất

Chương trình "Nhân ái xứ Đoài" được thực hiện thành công ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Chương trình "Nhân ái xứ Đoài" được thực hiện thành công ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Chương trình "Nhân ái xứ Đoài" được thực hiện thành công ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM