Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tranh cãi trồng phong lá đỏ, Công ty cây xanh Hà Nội nói gì?

Phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng (Ảnh: Toàn Vũ)
Phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng (Ảnh: Toàn Vũ)