Tranh cãi quanh tấm băngrôn giỗ tổ ngành massage ở Sài Gòn

Tấm băng rôn mừng ngày giỗ tổ ngành massage gây tranh cãi. Ảnh: FB Nguyen Anh Huy
Tấm băng rôn mừng ngày giỗ tổ ngành massage gây tranh cãi. Ảnh: FB Nguyen Anh Huy
Tấm băng rôn mừng ngày giỗ tổ ngành massage gây tranh cãi. Ảnh: FB Nguyen Anh Huy

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top