Trả lại gần 2,5 tỷ đồng cho khách đi máy bay bỏ quên

Nhân viên VIAGS phục vụ trên tàu bay
Nhân viên VIAGS phục vụ trên tàu bay