TP.HCM: Tăng cường nâng cao ý thức người dân trong việc vứt rác chặn miệng cống