Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TPHCM rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Thí điểm cơ chế một cửa giúp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng
Thí điểm cơ chế một cửa giúp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng