Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TPHCM: Rò rỉ khí amoniac, 4 người bị thương, khu dân cư di tản khẩn cấp

Hiện trường vụ rò rỉ khí NH3.
Hiện trường vụ rò rỉ khí NH3.