TPHCM: 78 hộ dân vườn rau Lộc Hưng đồng ý nhận tiền hỗ trợ

g thể mặt bằng quy hoạch xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại vườn rau Lộc Hưng.
g thể mặt bằng quy hoạch xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại vườn rau Lộc Hưng.
g thể mặt bằng quy hoạch xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại vườn rau Lộc Hưng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top