Người dân vườn rau Lộc Hưng sẽ được hỗ trợ 7 triệu/m2 đất

Tổng thể mặt bằng quy hoạch xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại vườn rau Lộc Hưng.
Tổng thể mặt bằng quy hoạch xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại vườn rau Lộc Hưng.
Tổng thể mặt bằng quy hoạch xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại vườn rau Lộc Hưng.
Lên top