Tông vào hàng rào tôn, 2 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn