Tổng cục Hải quan: Đình chỉ ngay cán bộ công chức hải quan vi phạm

Dễ dàng để quan sát cảnh gấp tiền "bôi trơn" tại đây. Ảnh: Lao Động
Dễ dàng để quan sát cảnh gấp tiền "bôi trơn" tại đây. Ảnh: Lao Động
Dễ dàng để quan sát cảnh gấp tiền "bôi trơn" tại đây. Ảnh: Lao Động

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top