Toàn cảnh Lễ phóng sinh lớn nhất Hà Nội

10.000 người chuyền tay phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội.
10.000 người chuyền tay phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội.
10.000 người chuyền tay phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội.