Thả cá chép tiễn Táo quân: Cần làm gì để xây dựng nếp ứng xử văn minh?

Cá tiễn Táo quân vừa được phóng sinh đã bị chích điện nằm la liệt trong khoang thuyền. Ảnh: VTC News
Cá tiễn Táo quân vừa được phóng sinh đã bị chích điện nằm la liệt trong khoang thuyền. Ảnh: VTC News
Cá tiễn Táo quân vừa được phóng sinh đã bị chích điện nằm la liệt trong khoang thuyền. Ảnh: VTC News