Tình người trong lũ dữ

Thuyền ngư dân xã Hải Ninh ứng cứu người dân vùng lũ. Ảnh: LPL
Thuyền ngư dân xã Hải Ninh ứng cứu người dân vùng lũ. Ảnh: LPL
Thuyền ngư dân xã Hải Ninh ứng cứu người dân vùng lũ. Ảnh: LPL
Lên top