Cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương vẫn an toàn sau lũ dữ

Cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương vẫn an toàn sau lũ dữ. Ảnh: Tường Minh
Cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương vẫn an toàn sau lũ dữ. Ảnh: Tường Minh
Cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương vẫn an toàn sau lũ dữ. Ảnh: Tường Minh
Lên top