Hà Tĩnh: Nước hồ Kẻ Gỗ dâng cao, tính đến phương án xấu nhất "phá tràn"

Nước hồ chứa Kẻ Gỗ lên rất cao.  Ảnh: T.L
Nước hồ chứa Kẻ Gỗ lên rất cao. Ảnh: T.L
Nước hồ chứa Kẻ Gỗ lên rất cao. Ảnh: T.L
Lên top