Tin nóng tuần qua: Quốc lộ ngàn tỉ vừa làm xong đã hư hỏng; Triển lãm xác người ở TPHCM