Tin mới bão số 7: Liên tục tăng cấp, gió giật cấp 13

Hướng đi của bão số 7. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương.
Hướng đi của bão số 7. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương.
Hướng đi của bão số 7. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương.