Tin bão mới nhất: Bão số 3 Wipha giật cấp 12, đe doạ Bắc Bộ

Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top