Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 3 Wipha giật cấp 10

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top