Kịch bản bão số 3 Wipha khó lường và nguy hiểm mức nào?

Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn
Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn
Vị trí và đường đi của bão số 3 Wipha. Ảnh: nchmf.gov.vn
Lên top