Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh

Hiện trường nơi trước đó em Tr. nhảy cầu tự tử. Ảnh: TT
Hiện trường nơi trước đó em Tr. nhảy cầu tự tử. Ảnh: TT
Hiện trường nơi trước đó em Tr. nhảy cầu tự tử. Ảnh: TT
Lên top