Tìm thấy hài cốt kèm nhiều di vật nghi là lính nước ngoài

Di vật tìm thấy được xác định là của lính nước ngoài. Ảnh: HM.
Di vật tìm thấy được xác định là của lính nước ngoài. Ảnh: HM.
Di vật tìm thấy được xác định là của lính nước ngoài. Ảnh: HM.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top