Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn

Tìm thấy 5 thi thể trong vụ lật thuyền ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Tìm thấy 5 thi thể trong vụ lật thuyền ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Tìm thấy 5 thi thể trong vụ lật thuyền ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top