Tiền Giang xin ý kiến Trung ương vụ tuyển 13 thạc sĩ sai quy định

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (ảnh: P.V)
Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (ảnh: P.V)
Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (ảnh: P.V)