Thót tim máy bay “phanh gấp” tránh người đi bộ ở Tân Sơn Nhất