Thông tin hồ Núi Cốc bị vỡ là "hoang tin"

Sáng 25.8, Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã cho mở cửa xả đập hồ Núi Cốc với lưu lượng 100m3/s. (Ảnh: LH)
Sáng 25.8, Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã cho mở cửa xả đập hồ Núi Cốc với lưu lượng 100m3/s. (Ảnh: LH)
Sáng 25.8, Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã cho mở cửa xả đập hồ Núi Cốc với lưu lượng 100m3/s. (Ảnh: LH)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM