Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất không quá 12 tháng

Vụ cháy tại Công ty Sản xuất yên đệm (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ảnh: Đình Trọng
Vụ cháy tại Công ty Sản xuất yên đệm (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ảnh: Đình Trọng
Vụ cháy tại Công ty Sản xuất yên đệm (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ảnh: Đình Trọng
Lên top