Thi thể mắc kẹt trong hang sâu ở Si Ma Cai đã được tìm thấy

Thi thể ông Giàng Seo Lử bị mắc kẹt ở Lào Cai đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài - Ảnh: Báo Giao thông.
Thi thể ông Giàng Seo Lử bị mắc kẹt ở Lào Cai đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài - Ảnh: Báo Giao thông.
Thi thể ông Giàng Seo Lử bị mắc kẹt ở Lào Cai đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài - Ảnh: Báo Giao thông.
Lên top