Thấy gì vào ban đêm ở đường dẫn cầu vượt biển dài nhất Việt Nam?

Bò thả rông trên đường dẫn cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
Bò thả rông trên đường dẫn cầu vượt biển dài nhất Việt Nam